22 februari 2018

In september 2015 is het programma New energy made in Arnhem vastgesteld. Hierin staan diverse doelen en ambities op het vlak van energie besparen en hernieuwbare energie opwekken tot 2020. Denk hierbij aan het verminderen van het energieverbruik, het opwekken van windenergie, zonne-energie, hernieuwbare warmte en het stimuleren van schoon vervoer.

Lees meer...