CASA in een notedop

CASA is het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem en is eind 2003 ontstaan vanuit de wens om een levendig debat te organiseren tussen alle partijen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling van Arnhem.

Architectuurcentrum CASA organiseert lezingen, debatten, excursies, workshops, exposities en architectuurwandelingen en geeft publicaties uit. Hiermee spreekt CASA een breed publiek aan, variërend van geïnteresseerde inwoners tot scholieren en studenten, politiek, ambtenarij, ontwerpers, ontwikkelaars en andere professioneel betrokkenen. 

CASA resideert in Showroom Arnhem aan de Langstraat 20. Deze voormalige voetgangerspassage is maart 2009 geopend als gezamenlijke projectruimte van G.A.N.G. CASA en O.P.A. Eerder verbleef CASA in de voormalige Cobercofabriek, maar zijn ook veel activiteiten op locatie in de stad georganiseerd. 

CASA is een stichting die wordt bestuurd door het stichtingsbestuur en wordt geadviseerd door een Programmaraad en een Raad van Advies. De kern van de organisatie bestaat uit het projectbureau. 

CASA wordt financieel gedragen door sponsorgelden, gemeentelijke bijdragen, het Stimuleringsfonds voor Architectuur en eigen inkomsten. Begin 2005 is de CASA-sociëteit opgericht. Dit is een netwerk voor alle sponsoren en personen die gerelateerd zijn aan CASA. Eind 2017 zijn circa 200 personen lid van de CASA-sociëteit. CASA is een stichting zonder winstoogmerk. Alle inkomsten komen daarom ten goede aan het activiteitenprogramma.

CASA streeft in wezen één kerndoel na:
Het organiseren van een op Arnhem gericht programma waarbinnen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zichtbaar, ervaarbaar en bediscussieerbaar worden gemaakt, en waardoor het publiek wordt gemotiveerd en geïnspireerd.

Doelstellingen

Vanuit het mission statement formuleert CASA haar doelstellingen. CASA is van mening dat een verbetering van onze stedelijke en landschappelijke omgeving kan worden bewerkstelligd door:

 • een podium en ontmoetingsplek te vormen voor alle groeperingen en instanties die op educatieve, beschouwende, sturende, vormgevende en uitvoerende wijze bezig zijn met de inrichting en ontwikkeling van de stedelijke en landschappelijke omgeving in en rond Arnhem.
 • op actieve wijze kennis uit te dragen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur ter stimulering van de beroepsuitoefening door ontwerpers, opdrachtgevers en bestuurders, maar ook de belangstelling hiervoor te bevorderen bij een breed publiek.
 • op kritische en reflecterende wijze bij te dragen aan een goed zelfbeeld van de stad. Inzicht in de stedelijke ontwikkeling en landschappelijke mogelijkheden is cruciaal voor een collectief bewustzijn van de stad en draagt bij aan een doeltreffende discussie over mogelijke toekomstscenario’s.
 • het organiseren van een levendig debat op het gebied van de architectonische, stedelijke en landschappelijke ontwikkeling van de regio.
 • te fungeren als klankbord voor politieke bestuurders, de betrokken gemeentelijke diensten en andere professionele partijen die participeren in de ontwikkeling van de stad.
 • het versterken van de relatie tussen onderwijs (wetenschap) en praktijk (professie) door studieprojecten te plaatsen binnen actuele regionale ontwerpopgaven en een bijdrage te leveren aan het onderwijsprogramma.
 • het versterken van de positie van de ontwerpende disciplines binnen de ruimtelijke ontwikkelingen van de regio.
 • het zoeken naar creatieve, kwalitatieve, duurzame en specifieke oplossingen voor stedelijke ontwerpvraagstukken.
 • dwarsverbanden aan te brengen met disciplines die raakvlakken hebben met de stedelijke ontwikkeling zoals sociologie, (culturele) planologie, filosofie en (historische) geografie maar ook met disciplines die raken aan architectuur zoals mode, grafisch ontwerpen, productontwerpen, fotografie, film, literatuur, dans, muziek, poëzie, schilderkunst en beeldende kunst.


 Organisatie

Bureau

 • Directie, Edwin Verdurmen
 • Productie, Ton Schulte
 • Productie, Inge Stevens

Stichtingsbestuur

 • Marco de Wilde, voorzitter, directeur-bestuurder Veluwonen
 • Frank Pörtzgen, secretaris, architect-directeur Wiegerinck architectuur stedenbouw
 • Adelheid Ponsioen, penningmeester, Adelheid Ponsioen Consultancy
 • Judith Woolderink, senior legal consultant Royal HaskoningDHV

Raad van Advies

 • Marco de Wilde, voorzitter, directeur-bestuurder Veluwonen
 • Saskia Bak, directeur Museum Arnhem
 • Willem Bijleveld, directeur Nederlands Openlucht Museum
 • Charlotte Bik, directeur Fashion & Product Design bij ArtEZ
 • Roy Boesveld, Willemsen Makelaars
 • Dinant te Brinke - BAM Utiliteitsbouw
 • Jenny Doest - Rozet
 • Frank Donders, Frank Donders Projectontwikkeling BV
 • Peter van Dongen, voorzitter College van Bestuur Van Hall Larenstein
 • Pieter Duif - directeur Vastgoed Vivare
 • Roy Hasselerharm, projectontwikkelaar KondorWessels Projecten
 • Berry Kessels, manager Wonen Volkshuisvesting
 • Els Koot, kantoordirecteur en bestuurder De Kempenaer Avocaten
 • Lidewijde Koot, directeur Rabobank Arnhem en Omstreken
 • Johan Noppe, manager Volkshuisvesting Portaal
 • Geert Ritsema, wethouder Gemeente Arnhem
 • Frank Spuij, Directeur Built Environment HAN

Programmaraad

 • Frank Pörtzgen - voorzitter, architect
 • Bastiaan Buurman - architect
 • Evelyne van Dongen - programmamanager KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
 • Peter Groot, architect
 • Harro de Jong, landschapsarchitect
 • Hans Jungerius, beeldend kunstenaar
 • Marie- Jeanne Sas - architect
 • Thor Smits, stedenbouwkundige

Voor activiteiten die CASA organiseert verwijzen we u naar de agenda van deze website.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten dan kunt u zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.