21 januari 2020

CASA nodigt u van harte uit voor de feestelijke opening van het Architectuurjaar 2020!

Arnhem is een dubbelstad. Zoals de tweekoppige adelaar op Arnhems stadswapen kijken Noord en Zuid de andere kant uit. Dit beeld werd wederom bevestigd na de provinciale statenverkiezingen vorig voorjaar. Waar in Noord GroenLinks in de meeste wijken de grootste partij werd, daar was in Zuid juist Forum voor Democratie de grote winnaar.

Lees meer...