De verborgen relatie tussen stad en defensie

‘Geen betere vrijer dan een Gele Rijer’, deze volkswijsheid illustreert treffend de innige band die Arnhem ooit met zijn soldaten had. Nu zij zich hebben teruggetrokken in het noordelijk buitengebied lijkt Arnhems rijke militaire geschiedenis verleden tijd, maar niets is minder waar. Nog steeds is de aanwezigheid van defensie – hoewel goed gecamoufleerd – van groot belang voor de stad en zijn fysieke ontwikkeling.

Bovendien: waar een paar jaar terug defensieterreinen nog te koop stonden ‘wegens vrede’, staan de internationale verhoudingen momenteel zo op scherp dat er misschien wel een heel nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan Arnhem als garnizoensstad.

Tijdens de CASA-avond op dinsdag 17 april keken we naar heden, verleden en toekomst met brigade-generaal Ron Smits, commandant van de 11 Luchtmobiele Brigade op Schaarsbergen, omgevingsmanager Bart van Veldhuijsen, werkzaam bij de rijksoverheid, CASA’s huishistoricus Ton Schulte en diverse genodigden.

 

Foto's: Masha Bakker©