Over Arnhems woningbouwopgave voor de nabije toekomst

Arnhem moet hard aan de bak! Ons land staat immers voor een gigantische woningbouwopgave; voor 2030 moeten er één miljoen woningen bij. Daarvan dienen er dik achtduizend (of zelfs meer) in Arnhem gerealiseerd te worden. Dat is een flinke uitdaging want de stad mag niet verder uitbreiden in zijn groen. We moeten dus strategisch omspringen met weinig ruimte. Wat wordt waar gebouwd en voor wie, daarover ging de CASA-avond op 30 oktober.

Om een overzicht te krijgen heeft de gemeente vorig jaar de plancapaciteit tot 2028 in kaart gebracht. Dit document vormde de leidraad tijdens de avond. Volgens Gijs Frencken, hoofdadviseur voor Stedenbouw en Landschap van de Gemeente Arnhem, is dit zeker geen plankaart maar meer ‘een vloeibare administratieve optelling van harde (concrete) en zachte (mogelijke) plannen’. Sommige zijn al gerealiseerd of worden nu gebouwd, anderen zijn nog niet meer dan papieren architectuur. ‘Bij elkaar opgeteld kom je op dat getal van die achtduizend woningen’.

Lees hier de volledige terugblik in PDF.

Foto's: Masha Bakker ©