DE KLIMAATNEUTRALE STAD
Bij de introductie van het jaarthema ‘CASA VISTA’ wees Maarten Hajer de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen aan als de voornaamste opgave van nu. Op 11 december vond de afsluiting plaats: Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, hield een inspirerend betoog hoe Nederland nog voor 2030 daadwerkelijk klimaatneutraal kan worden. Het kan en het moet. Anders denken we over een paar jaar ‘waarom waren we zo labbekakkerig’.

Eerst het zuur, dan het zoet. Minnesma had voor de zekerheid haar publiek maar alvast gewaarschuwd. Want een warme zomer mag zo zijn voordelen hebben, de nadelen beginnen zich al duidelijk te manifesteren en zijn op termijn apocalyptisch. ‘Het is vijf óver twaalf’; steeds meer wetenschappers bevestigen dat de klimaatverandering al aan de gang en onomkeerbaar is.

Lees hier de volledige terugblik in PDF.

Fotografie: Masha Bakker©